جدیدترین مطالب بنیان‌گذار

امروز می‌خواهیم چند مثال نقض را برای ضرب المثلی معروف بیاوریم، آن ضرب المثل می‌گوید «کار هر مرد نیست خرمن کوفتن، گاو نر می خواهد و مرد»، آیا واقعا این‌چنین است؟ در دنیای پر ماجرای کسب و کار هر روز شاهد شگفتی‌های زیادی هستیم که آن‌ها را هر فرد عادی نمی‌تواند انجام دهد، بانوان نیز…

اتومبیل هر کسب و کار با توجه به استراتژی‌ها و هوشمندی‌های رهبران آن به سمت مقصد حرکت می‌کند. اگر رهبران و مدیران هوشمندانه عمل کنند، هیچ دست اندازی نمی‌تواند آن‌ها را از مسیر منحرف سازد. برای هوشمندانه عمل کردن می‌بایست یک سری رمز و رازها را دانست که در مطلب امروز به آن‌ها پرداخته‌ایم، در ادامه با…

شاید هدفی در سر داشته باشید و بخواهید برای آن سرسختانه عمل کنید، ولی برای رسیدن به جزیره موفقیت باید هوشمندانه عمل کرد. درست است که اولین قدم تعیین کردن هدف است تا موتور انگیزه همیشه روشن باشد. در ادامه با تکراتو همراه باشید تا با بیان چند ماجرا، موضوع را موشکافانه‌تر بررسی کنیم.