جدیدترین مطالب بهبود یاهو میل

نسخه اندرویدی یاهو میل با ویژگی های جدید، به دنبال انتشار به روز رسانی گسترده ی یاهو میل برای سیستم iOS، به روز رسانی شد. یاهو در حال حاضر آخرین نسخه خود از یاهو میل را برای اندورید به صورت جزئی تر منتشر کرده است. این نسخه ی به روز شده، به گستردگی همتای iOS…

چند ویژگی های جدید و مفید در حال آمدن به سرویس گیرنده ایمیل وب یاهو می باشند. برای شروع، این شرکت اعلام کرده است که در حال حاضر زمانی بسته تحویل داده می شود، ایمیل اطلاعیه را ارسال خواهد کرد – شما همچنین می توانید آنها را از همان جا پیگیری نمایید. همین روند برای یادآوری…