جدیدترین مطالب بهترین دانشگاه های ایران

با مصوبه جدید حاصل از 358امین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، جرم‌انگاری فعالیت دانشجویان در فضای مجازی نیز وارد آیین‌نامه انضباطی دانشجویان شد.

براساس آماری که از طرف پایگاه ISI منتشر شده است، دانشگاه ها و پژوهشگاه های برتر ایران نیز توانستند در میان بهترین های دنیا قرار گیرند. در این میان 50 دانشگاه کشور توانستند تا در رده بهترین ها باشند.