جدیدترین مطالب بهترین فیلم های تاریخ

تفاوت عمده و دم دستیِ فیزیک کوانتوم و کلاسیک در بررسی میکروسکوپیک پدیده‌ها توسط کوانتوم و تحلیل تمامیِ احتمالاتِ موجود است. احتمالاتی که در بسترِ هنر رنگ و بوی درام به خود می‌گیرند. در این نوشتار به بهترین فیلم های فیزیک کوانتوم خواهیم پرداخت.

صفحه 1 از 3