پاسپورت سندی معتبر است که شامل اطلاعات شخصی شما و نشان‌دهنده تابعیت شما است. اما در بین کشورهای جهان، بهترین پاسپورت دنیا 2021 از آن کدام کشور است؟