جدیدترین مطالب بهینه سازی موتور جستجو

آیا تا کنون به این مسئله فکر کرده اید که چرا هواپیما غالبا به دلیل مشکلات مکانیکی، سقوط نمی کند؟ با وجود آن همه قطعات متحرک در داخل یک هواپیما، به نظر می رسد که این احتمال وجود داشته باشد که هر کدام به راحتی بشکنند و از کار بیفتند، خب، چرا این اتفاق نمی افتد؟ دلیل…

با پیشرفت علم و تکنولوژی و روی کار آمدن اینترنت، به سرعت تمامی کسب و کارها به سمتِ این دنیای مجازی روی آوردند، حتی به جایی رسید که شغل ها و کسب و کارهایی جدید به وجود آمد و به رونق گرفتنِ اینترنت بیش از پیش شتاب داد. امروزه نیز با توجه به همه گیر…