جدیدترین مطالب بوئینگ 737

بوئینگ 737 MAX 8 اولین پرواز آزمایشی خود را انجام داد. اولین نسل از هواپیمای بوئینگ مونتاژ شده MAX 737 به پرواز درآمد. بوئینگ MAX 8 در 29 ژانویه (جمعه، نهم بهمن ماه) در ساعت 9:46 دقیقه صبح به وقت محلی، از رنتون ایالت واشنگتن به هوا برخاست و در 12:33 ظهر در منطقه بوئینگ در…

مونتاژ بال هواپیمای تک راهرو جدید بوئینگ 737 در رِنتون واشنگتن، آغاز گردید. بدنه برای اولین بار از ویچیتای کانزاس، وارد شد و در حال حاضر تحت مونتاژ نهایی، که شامل نصب و راه اندازی بال کوچک پیشرفته جدیدی که برای  بهبود بهره وری سوخت طراحی شده، می باشد. بدنه در 21 ماه اوت از…