سحر گلدوست یکی از بازیگران نوظهور کشورمان بوده که در فیلم قهرمان اصغر فرهادی به ایفای نفش فرخنده پرداخته است. برای آشنایی بیشتر با این بازیگر با ما باشید.