جدیدترین مطالب بیگانگان

بشقاب پرنده ها و موجودات فضایی عمدتا موضوع فیلم های علمی تخیلی هستند اما هر ساله گزارش های بسیاری درباره اجسام نورانی و یا بشقاب پرنده هایی که توسط مردم رویت شده اند به گوش می رسد و سال 2015 نیز از این قاعده مستثنی نبود. یکی از این خبر ها، ادعایی بود که توسط…