جدیدترین مطالب تاکسی هوایی

پرواز آزمایشی تاکسی پرنده ولوکوپتر با موفقیت انجام شد. این تاکسی پرنده در اصل یک هلیکوپتر برقی است که به کمک علم رباتیک هدایت می‌شود.