تلگرام در ایران به دلایل سیاسی فیلتر شده و یکی از راه‌های گذر از این محدودیت استفاده از پروکسی است. در این مطلب به آموزش ساخت پروکسی تلگرام پرداخته‌ایم.