جدیدترین مطالب تبلیغات فیسبوک

بنا به گزارش های اخیر، فیسبوک برای تست تبلیغات ویدئویی “با قابلیت خرید” در ماه آینده آماده است. با استفاده از این تبلیغات هرکسی که از یک ویدئوی تبلیغاتی لذت برده و تحت تاثیر آن قرار گرفته می تواند بر روی این تبلیغ تپ کند و اطلاعات بیشتری راجع به آن محصول دریافت کند و…