جدیدترین مطالب تبلیغات فیسبوک

فیسبوک اعلام کرد که از این پس تبلیغات سیاسی و انتخاباتی پس از تایید مدیران این شرکت، در سایت نمایش داده خواهند شد. این تغییرات در نحوه تبلیغات در فیسبوک در پی انتقادات از نحوه انتشار محتوا توسط این شرکت انجام می‌شود.

بنا به گزارش های اخیر، فیسبوک برای تست تبلیغات ویدئویی “با قابلیت خرید” در ماه آینده آماده است. با استفاده از این تبلیغات هرکسی که از یک ویدئوی تبلیغاتی لذت برده و تحت تاثیر آن قرار گرفته می تواند بر روی این تبلیغ تپ کند و اطلاعات بیشتری راجع به آن محصول دریافت کند و…