جدیدترین مطالب ترجمه

فونتیک استارتاپی است که خدمات ترجمه رسمی، غیررسمی و ویراستاری را ارائه می‌کند. این استارتاپ در نمایشگاه الکامپ 97 میزبان بسیاری از بازدید کنندگان علاقه مند به این حوزه بود. فونتیک دارای مترجم‌هایی برای ترجمه غیررسمی است و با مراکز دارالترجمه قرارداد دارد تا بتواند ترجمه رسمی برای افراد انجام دهد.

نسخه ی جدید برنامه ی مایکروسافت ترنسلیتور ، قابلیتی به ارمغان آورده است که می تواند متن موجود در تصاویر را از زبانی به زبان دیگر ترجمه کند. ترجمه متن از زبانی به زبان دیگر کار سختی نیست و در حال حاضر هزاران برنامه ی ترجمه در دسترس است که با انتخاب زبان مورد نظر هر…