جدیدترین مطالب تست استاتیک

اسپیس ایکس روز سه شنبه، تست استاتیک موشک فالکون هِوی را با موفقیت به پایان رساند. موشک فالکون هوی یا فالکون سنگین در زمان آماده به کار، تبدیل به بزرگترین و قدرتمندترین موشک جهان می شود. این تست گام بزرگی برای این شرکت فضایی خصوصی محسوب می شود، اما انجام این تست، چه تاثیری روی…

برای نخستین بار پس از گذشت چندین سال، یک موشک دیگر در مجتمع پرتاب ۳۹ پایگاه فضایی کندی مورد آزمایش قرار گرفت. روز گذشته، موشک فالکون 9 شرکت فضایی اسپیس ایکس با موفقیت تمام تست استاتیک موتورهای مرحله اول خود را انجام داد تا راه را برای ماموریت هفته آینده خود هموار کند. اسپیس ایکس…