جدیدترین مطالب تشخیص سرطان با استفاده از آزمایش خون

تشخیص دقیق سرطان با دستکش طلایی امکان پذیر خواهد بود. در حال حاضر مامو گرافی بهترین ابزار موجود برای تشخیص سرطان سینه محسوب می شود. اما این روش و روش های سنتی خانگی اصلا کامل و دقیق نیستند. این ابزار ها ناراحت کننده بوده و در 20 درصد موارد قادر به تشخیص دقیق سرطان نیستند؛…

محققانی از دانشگاه اومئو در سوئد در تلاش برای یافتن یک روش دقیق و آسان برای تشخیص سرطان و تشخیص محل آن بدون نیاز به نمونه برداری از بافت سلولی تهاجمی، یک آزمایش خون جدید را توسعه داده اند که تنها با پلاکت های خون موجود در یک قطره از خون می توانند، سرطان را…