جدیدترین مطالب تشخیص هویت دو مرحله ای

به گزارش کاربران نسخه بتای iOS 10 ، تشخیص هویت دو مرحله ای آنها را از اپل آیدی خارج می کند. اگر نمی خواهید بدون تشخیص هویت دو مرحله ای وارد سیستم شوید، پس هنوز برای نصب نسخه بتای iOS 10 اقدام نکنید. تعداد زیادی از کاربران گزارش کرده اند که مشکل تشخیص هویت دو…