جدیدترین مطالب تشعشات کیهانی

آیا فضانوردان تمام جزئیات سفر به مریخ را به خاطر خواهند آورد؟ این سوالی است که دانشمندان دانشگاه ایروین کالیفرنیا مطرح کرده اند؛ این محققان هم اکنون در حال بررسی پدیده ای به نام “مغز فضا” هستند. چارلز لیمولی و همکارانش در دانشگاه کالیفرنیا دریافته اند، قرار گرفتن در معرض ذرات باردار بسیار پر انرژی…