جدیدترین مطالب تصاویر سه بعدی با هولولنز

پس از تحقق یافتن خیالبافی ما راجع به جنگ ستارگان توسط هولولنز مایکروسافت، بالاخره هولوگرام تبدیل به واقعیت شد. اما راجع به آینده واقعیت افزوده، یکی از شکایات بسیاری از مردم داشتن زمینه دید(FOV)  محدود آن است. در ویدئو جدیدی که موضوع استفاده از هولولنز مایکروسافت برای یادگیری آناتومی برجسته کرده است، مایکروسافت کمی نشان…

مایکروسافت در حال کار بر روی راهی برای ایجاد یک تجربه معتبرتر واقعیت افزوده با هولولنز است. چالش مایکروسافت از فریب شما برای باور اینکه تصاویر سه بعدی واقعی مردم در مقابلتان وجود داشته باشد کار ساده ای نیست. این فن آوری جدید می تواند به شما کمک کند در اطراف جمعیت خیالی راه بروید،…