جدیدترین مطالب تصاویر کمیاب از سیاره ی زحل

عطارد برای اولین بار در ده سال گذشته از مقابل خورشید عبور می کند. زمینی ها خود را برای جلوه ی با شکوهی از کوچکترین همسایه ی کیهانی خود آماده کنید. دوشنبه، 9 می ، سیاره ی عطارد از مقابل خورشید عبور خواهد کرد به طوریکه چرخش آن به وضوح از زمین قابل مشاهده است….

تصاویر کمیاب از سیاره ی زحل ، زیبایی های این سیاره را به خوبی نشان می دهد. سیاره ی زحل با شکوه ترین حلقه ی سیاره ای را در منظومه ی شمسی دارد؛ اما حلقه ی زیبای آن، تنها دلیل منحصر به فرد بودن این غول گازی زیبا نیست. سیاره ی زحل با چشم غیر…