شرکت بین‌المللی کارائیب سلطنتی رسما از طرح موردانتظار عروس‌ دریاها، بزرگ‌ترین کشتی تفریحی جهان پرده برداشت.