جدیدترین مطالب تغییرات اقلیمی

ناسا با همکاری کمپانی صاحب‌نام IBM قصد دارد ایده ساخت یک مدل هوش مصنوعی متخصص علوم زمین را پیاده‌سازی کند. مطمئناً این همکاری می‌تواند درک بشر از شرایط آب و هوایی را بوسیله یادگیری هوشمند بالاتر ببرد.

تصاویر ترسناک هوش مصنوعی میدجورنی که از تغییرات اقلیمی آینده و نابودی شهرهای بزرگ جهان منتشر شده است غیرقابل باور هستند.

صفحه 1 از 4