جدیدترین مطالب تغییر اقلیم

ابر دزدی از آسمان ایران ادعای یک مقام نظامی است و توجیهی جدید برای موضوع تغییر اقلیم در ایران است. در این نوشتار بررسی می‌کنیم که آیا چنین موضوعی صحت دارد؟ آیا واقعا می‌توان ابر یا برف دزدید یا خیر!

سیستم مانیتورینگ کربن ناسا در بودجه سال ۲۰۱۸ دولت دونالد ترامپ جایگاهی ندارد. به نظر می‌رسد قطع بودجه این پروژه به دلیل تاثیرات آن در توافق آب و هوایی پاریس باشد.

توافق آب و هوایی پاریس (Paris Agreement on climate changes) معاهده‌ای است که برای نخستین بار در تاریخ، تمام کشور‌های جهان را برای مقابله با تغییرات آب و هوایی (تغییر اقلیم) هم‌پیمان می‌کند.