جدیدترین مطالب تغییر لوگوی گوگل

در طول 17 سال گذشته، گوگل همواره دستخوش تغییرات بسیار زیادی بوده است، از اضافه کردن محصولات جدید گرفته تا اضافه کردن ویژگی های جدید به محصولات گذشته شان و حتی بهبود رابط کاربری و نوع بازخورد بصری و احساسی آن ها. حال گوگل که چندی پیش با تغییرات عمده در ساختار سازمانی خود –…