جدیدترین مطالب تلسکوپ‌ نوری

تقریبا تمامی تلسکوپ های نجومی برای متمرکز کردن نور، به جای عدسی از آینه‌ها استفاده می‌کنند. چرا که ساختن یک سطح که تا جای ممکن صاف و صیقلی باشد بر روی آینه آسان تر است. همچنین آینه‌ها، بالاخص درون آنها از لحاظ اپتیکی کاملا بی‌عیب هستند.

آخرین ابزار اضافه شده به تلسکوپ سوبارو، دوربین CHARIS (دوربین تصویر برداری طیف نگار زاویه بالا)، در آزمایش های خود کارکرد بسیار خوبی داشته است. در مقاله ای که به تازگی منتشر شده، دانشمندان جزئیاتی از نخستین آزمون موفقیت آمیز این طیف نگار ارائه داده اند. این محققان همچنین از توانایی این ابزار برای دنبال…