جدیدترین مطالب تلسکوپ افق رویداد

ستاره شناسان پس پنج شبانه روز رصد بی وقفه، روز چهارشنبه اعلام کردند، ممکن است، موفق به ثبت نخستین عکس از یک سیاه چاله شده باشند. ظاهر کردن این عکس احتمالا ماه ها زمان خواهد برد، اما اگر دانشمندان در این راه موفق شوند، نتایج آن می تواند به بسیاری از معماها از جمله اینکه…

به نظر می رسد، بالاخره تلسکوپ افق رویداد (EHT) آماده ثبت نخستین عکس از کمان ای* (Sagittarius A*) شده باشد. Sagittarius A* ، منبع قوی امواج رادیویی بسیار فشرده و پرجرم در مرکز کهکشان راه‌ شیری است و تصور می شود، این جرم یک “سیاه ‌چاله اَبرپرجرم” باشد. این تلسکوپ مجازی از 5 تا 14…