جدیدترین مطالب تلسکوپ سوبارو

با وجودی که برخورد دهنده هادرونی بزرگ ( LHC ) بزرگ ترین و پر انرژی ترین شتاب دهنده پیچیده ذرات در جهان، جالب توجه و شگفت آور به نظر می رسد، اما محققان ترکیبی از پدیده های کیهانی ساخته اند که می تواند در نوع خود بزرگترین شتاب دهنده ذرات شناخته شده جهان محسوب می…

آخرین ابزار اضافه شده به تلسکوپ سوبارو، دوربین CHARIS (دوربین تصویر برداری طیف نگار زاویه بالا)، در آزمایش های خود کارکرد بسیار خوبی داشته است. در مقاله ای که به تازگی منتشر شده، دانشمندان جزئیاتی از نخستین آزمون موفقیت آمیز این طیف نگار ارائه داده اند. این محققان همچنین از توانایی این ابزار برای دنبال…