جدیدترین مطالب تلسکوپ فضایی تس

فراخورشیدکشف دو سیاره فراخورشیدی جدید توسط تلسکوپ فضایی تس صورت گرفته است. این تلسکوپ آوریل سال جاری از کمپ کیپ کارناوال نیروهای هوایی ایالات متحده پرتاب شد. این دو سیاره جدید کشف شده توسط تس شبه‌زمین و سنگی هستند.

ماهواره تس یا ماهواره نقشه‌بردار فراخورشیدی گذران (Transiting Exoplanet Survey Satellite) متعلق به ناسا، چهارشنبه 3 مرداد به طور رسمی جستجوی خود برای شکار سیارات فراخورشیدی حول ستاره‌های نزدیک را آغاز کرد.

“ماهواره نقشه‌بردار فراخورشیدی گذران” (Transiting Exoplanet Survey Satellite) یا به اختصار ماهواره تس (TESS)، هجدهم آوریل ۲۰۱۸ از ایستگاه نیروی هوایی کیپ کارناوال پرتاب شد. پرتاب تلسکوپ فضایی تس توسط موشک فالکون ۹ انجام گرفت.