جدیدترین مطالب تلفن ثابت

بنابر خبری که تازه بدست رسیده است، حق اشتراک تلفن ثابت حذف شده است و قرار است مبالغ دریافت شده به مشترکین بازگردانده شود. البته مخابرات استرداد وجوه دریافتی را مشروط به بررسی حقوقی کرده است!

قطعی 14 روزه اینترنت و تلفن در روستاهای سیستان و بلوچستان صدای مسئولین این استان را درآورده است و متأسفانه کسی هم پاسخگو نیست.

رگولاتوری در گزارش سالانه خود اعلام کرد که بیشترین شکایات در سال 1401 مربوط به خدمات تلفن ثابت و ارتباطات بوده است. اما قطعاً دیگر بخش‌ها نیز دست‌کمی از تلفن ثابت ندارند.

صفحه 1 از 3