جدیدترین مطالب تلویزیون ایران

تلویزیون ایران به عنوان رسانه ملی، همانطور که در یکی از مطالب گذشته سایت تکرا به آن پرداخته شد، تبدیل به مجموعه ای ناکارآمد و ورشکسته شده و حاصل رسیدن به این سطح از نزول کمی و کیفی، تاحد بسیار زیادی به سیاست‌گذاری‌ها، رویه کاری و عملکرد سیاسی مدیران بازمی‌گردد و نتیجه آن ایجاد دافعه…

با توجه به دنیای به شدت حساس و استراتژیکی که رسانه‌های تصویری امروزه با آن مواجه هستند و وجود رقابت بسیار شدیدی که در میان رسانه‌ها ‏جهت جذب مخاطب وجود دارد و شدیدا نیز مبتنی بر زمان بوده است. در چنین شرایط حساس و پر ریسک، هر غفلتی ولو اندک و بسیار کوچک، هزینه‌های جبران…

یکی از مباحثی که این روزها و در این سالیان اخیر بسیار در مورد آن گفته شده، نوشته شده، سمینارها و همایش ها برپا شده است . و بودجه های کلان برای آن خرج شده بحث جنگ نرم است. امروزه همه ما می دانیم که هجوم اجانب نه بواسطه جنگنده های نظامی و نه ناوشکن…