جدیدترین مطالب تلگرام فارسی

تلگرام فارسی یکی از نسخه‌های غیررسمی تلگرام است که محبوبیت زیادی در میان کاربران ایرانی دارد. این اپلیکیشن تا قبل از حذف شدن‌ از کافه بازار بیش از 2 میلیون بار دانلود شده بود.