تلگرام به دلیل داشتن ویژگی‌های برجسته محبوب است و اخیرا امکان برقراری تماس تصویری را هم فراهم کرده است. در این مطلب به آموزش تماس تصویری تلگرام پرداخته‌ایم.