جدیدترین مطالب تنوع کارمندان گوگل

اپل اعلام کرد که در سال گذشته در سرتاسر جهان، 11 هزار کارمند زن به استخدام خود در آورده که این رقم نسبت به سال گذشته اش 65 درصد افزایش داشته است، این اقدامِ آن ها به دلیل افزایش تنوع کارمندان صورت گرفته است. مدیر ارشد اجرایی اپل، تیم کوک، در پیامی در وب سایت…

در اوایل امسال، 53600 نفر به صورت تمام وقت برای گوگل کار می کنند. بر اساس گفته های مخالفان شرکت و همچنین ارزیابی خود شرکت در سال گذشته، بسیاری از این کارمندان مرد و سفید پوست یا آسیایی هستند. برای مقابله با این اختلاف و فاصله، گوگل به دنبال راه هایی برای افزایش بانوان و…