جدیدترین مطالب توافق هسته ای

با توجه به توافق نهایی مذاکره کنندگان در مورد برنامه هسته ای ایران در هفته گذشته، کارآفرینان ایران بیش از پیش تشویق و ترغیب شدند، با برداشته شدن تحریم ها فضای رقابتی و تجارتی برای سرمایه گذاری بسیار مستعد می شود، چرا که وجود تحریم ها یکی از پس از دیگری بخشی از اقتصاد ایران…

در اوایل صبح دیروز، گروه 1+5 و کشورمان در رابطه با فعالیت های صلح آمیز هسته ای و در ازای آن برداشتن تحریم ها علیه ما، توافقی تاریخی انجام دادند. این حرکت می تواند درهای عظیمی را به سوی برخی از کسب و کارهای دنیای غرب باز کرده و همچنین تاثیر شگرفی بر کسب و کارها و شرکت های کوچک و…