جدیدترین مطالب تورینگ

آیا گوشی های تورینگ را به خاطر می آورید؟ حدودا یک سال پیش صحبت های اولیه برای تولد این گوشی مطرح شد و پس از آن نیز هر از چند گاهی اخباری از این کمپانی جویای نام به گوشمان می رسید. حال پشتیبانان و بانیان اصلی این پروژه که با پرداخت 600 دلار از این…

آوریل گذشته درباره ی گوشی Turing که متعلق به صنایع رباتیک تورینگ می باشد چیز هایی شنیدیم. قرار بود که سفارشات برای این گوشی از ماه گذشته گرفته شود، اما تاخیری در کارشان به وجود آمد. در عوض در حال حاضر تورینگ به شما اجازه می دهد تا یک گوشی رزرو کنید. با این کار…