جدیدترین مطالب تولید الکل

تولید الکل توسط ماهی قرمز باعث می‌شود تا این موجود بتواند در آب‌های سرد نیز به حیات خود ادامه دهد. تنفس در آب‌های سرد و یخ زده، تقریبا برای هر آبزی غیر ممکن است، اما گویا ماهی‌های قرمز به گونه‌ای خاص می‌توانند این مشکل را رفع کنند.