جدیدترین مطالب تولید الکل

در پی مرگ هموطنان به علت مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز طی چند هفته اخیر به‌نظر آشنایی با روش تشخیص مشروبات الکلی تقلبی در جلوگیری از این اتفاقات کمک کننده خواهد بود.

تولید الکل توسط ماهی قرمز باعث می‌شود تا این موجود بتواند در آب‌های سرد نیز به حیات خود ادامه دهد. تنفس در آب‌های سرد و یخ زده، تقریبا برای هر آبزی غیر ممکن است، اما گویا ماهی‌های قرمز به گونه‌ای خاص می‌توانند این مشکل را رفع کنند.