جدیدترین مطالب تکامل انسان

ارتباط مستقیمی میان DNA نئاتدرتال با ژن های سرطان و بیماری‌های خود ایمنی در انسان‌های مدرن وجود دارد. از آخرین عصر یخبندان به این سو، هیچ گونه انسانی دیگری ما را همراهی نکرده است.

خلاصه کتاب انسان خردمند تلاش دارد تا ماموریتی غیرممکن باشد. خلاصه‌ای از کتابی که خود خلاصه‌وار تاریخ مختصر بشر را روایت می‌کند. کتاب انسان خردمند سعی دارد به پرسش‌های بزرگ پاسخ دهد.

باستان شناسان موفق به کشف فسیل‌های 300 هزارساله‌ای از انسان‌های اولیه شده‌اند. این فسیل‌ها قدیمی‌ترین بقایای هومو ساپینس­های کشف شده تا به امروز محسوب می‌شوند. این استخوان‌های باستانی شامل ترکیبی از ویژگی‌های بدوی و مدرن هستند که درواقع نمایانگر مرحله ناشناخته‌ای از تکامل انسان هستند. در درخت خانواده خویشاوندان انسان که درمجموع به هومینین شناخته…

ما انسان‌ها تصور می‌کنیم، گونه‌ای خاص و منحصر به فرد هستیم، اما به نظر می‌رسد، چنین ایده‌ای اشتباه است. دانشمندان برای مشخص کردن عواملی که ما را از بقیه حیوانات متمایز می‌کند، ویژگی‌های منحصر به فرد انسان همچون خودآگاهی یا زبان را بررسی کرده‌اند. اما بازهم یافته‌های جدید، تصور ما از منحصر به فرد بودن…

محققانی که مشغول مطالعه کشفیات یک سایت باستان شناسی در سن دیگو، کالیفرنیا هستند، موفق به کشفی شده اند که به باور آنها، شواهدی از حضور انسان در شمال آمریکا را آشکار می کند که 100 هزار قدیمی تر از برآوردهای پیشین است. بر اساس فرضیه های پیشین، اولین انسان ها حدود 25 هزار سال…

نخستینی ها بی شک موجودات باهوشی محسوب می شوند، میمون ها می توانند یاد بگیرند از پول استفاده کنند و یا بازی کنند؛ اما تا به حال هیچ نخستی غیر انسانی، قادر به صحبت کردن نبوده است. دانشمندان مدت هاست، شیفته ایده صحبت کردن نخستی ها هستند. درک دلایل چنین چیزی ممکن است، سرنخ با…