جدیدترین مطالب تکامل بینایی

مطالعه‌ای جدید نشان می‌دهد، توسعه چشم‌های بزرگ عامل اصلی خروج مهره‌داران آبزی از آب به خشکی در حدود 400 میلیون سال قبل بوده است. این مطالعه جدید نشان می‌دهد، میلیون‌ها سال قبل، زمانی که نخستین ماهی‌ها به خشکی پای گذاشته‌اند، چشم‌های این جانوران تقریبا سه برابر شده است تا به آن‌ها توانایی بیشتری برای جستجوی…