جدیدترین اخبار و مقالات تکامل داروینی

چهره انسان با وجود ترکیبی از ماهیچه های بسیار متنوع، می تواند حالات چهره مختلفی را ایجاد کند، بنابراین تشخیص تصادفی یک حالت؛ همانند بردن دوباره بلیط بخت آزمایی است! با این حال، انسان می تواند تا حدی احساسات اولیه را با توجه به شرایط و پس زمینه های فرهنگی درک کند. در واقع محققان…

در سال 2017 قرار داریم و به نظر نمی‌رسد که وضعیت ما انسان‌ها رو به بهبود باشد. حال، فیزیکدان نظری و کیهان‌شناس شهیر، استیون هاوکینگ در اظهارنظر تازه‌ای اعلام کرده، تکنولوژی موجب مرگ همه انسان‌ها خواهد شد. هاوکینگ در مصاحبه با تایمز، فرضیه نزدیکی انقراض بشریت را در اثر تهدیدهایی همچون، تغییرات آب و هوایی،…