جدیدترین اخبار و مقالات تکامل

کشف جدید دانشمندان درباره منشا حیات تمام نظریه‌های پیشین که دهه‌ها به آن باور داشتیم را نقض می‌کند. به نظر کاهش اکسیژن منشأ انفجار آوالون بوده است نه افزایش آن.

توانایی بویایی انسان همیشه در مقابل دیگر پستاندارن به خصوص سگ ها و موش ها دست کم گرفته شده، اما مطالعات جدید نشان می دهد، باید در این زمینه تجدید نظر کنیم. ارسطو در رسالات خود نوشته: “انسان حس بویایی ضعیفی دارد”، در حالی که چارلز داروین به این نتیجه رسیده بود که حس بویایی…

بسیاری از گونه های جانوری بعد از سال ها زندگی در کنار انسان، خود را با زندگی در محیط های جدید سازگار کرده اند، یکی از گونه های خاص، گندراسوی لکه‌ دار غربی است. بر اساس مطالعه جدیدی که در نشریه بوم شناسی و تکامل منتشر شده، محققان گزارش داده اند که این جانور گوشتخوار…

به نظر می رسد، اختاپوس ها و سرپایان از هر موجود دیگری در سیاره مسیر تکاملی متفاوت تری را طی کرده اند. دانشمندان کشف کرده اند، اختاپوس به همراه برخی گونه های ماهی مرکب و ده پا، آر ان ای (اسید ریبونوکلئیک) توالی ژنی خود را برای سازگاری با محیط زیست خود ویرایش کرده اند….

بخش “Giz Asks”، سلسله گفتگوهای وب سایت گیزمودو است که در آن سوالات مختلفی در زمینه علم، تکنولوژی و آینده بشریت، توسط دانشمندان، نویسندگان، کارشناسان و دیگر چهره های برجسته در زمینه های مختلف علمی، اجتماعی و فرهنگی پاسخ داده می شود. به نظر می رسد، بحث گرمایش زمین و آینده مبهم ما بر روی…