جدیدترین مطالب تکنولوژی تشخیص چهره

سیستم تشخیص چهره پیشرفته در اختیار دولت آمریکا و سازمان‌های اطلاعاتی قرار گرفته که نگرانی فعالان حقوق بشر را به دنبال داشته است. این فناوری توسط شرکت ClearView AI توسعه داده شده است.

یک نماینده مجلس ضمن اشاره به استفاده از چهره نگاری برای شناسایی متخلفان بی‌حجاب گفته که تا حد ممکن باید جلوی این افراد گرفته شده و جریمه شوند.

صفحه 1 از 2