جدیدترین مطالب تکنولوژی غذایی

تبدیل کرم به وعده غذایی برای انسان، ایده یک استارتاپ هنگ کنگی است. این شرکت معتقد است که کرم ها می‌توانند به عنوان یک منبع خوراکی مغذی برای آینده جهان مورد توجه قرار بگیرند.