جدیدترین مطالب تکنولوژی فضایی

آسانسور فضایی ایده یک تیم تحقیقاتی ژاپنی از دانشگاه شیزوکا است که قصد دارند در ماه جاری آن را آزمایش کنند. چنین پروژه‌ای جدا از مسائل مالی با مشکلات و موانع فنی زیادی نیز مواجه است.

پرواز یکی از آرزوهای دیرینه بشر بوده است؛ اما فرار از گرانش زمین و راهیابی به فضا، کاری نبود که به آسانی صورت گیرد. مدت ها طول کشید تا فناوری لازم برای ساخت وسیله ای که بر گرانش زمین فائق آید، فراهم شد. در این مقاله قصد داریم به طور کلی به زمینه های گوناگون…