جدیدترین مطالب تکنولوژی هایپرلوپ

اواخر سال جاری ده ها تیم از کالج سراسر جهان به Hawthorne، کالیفرنیا مسافرت خواهند کرد تا در یک مسابقه ی پرمخاطره شرکت کنند. در این مسابقه هریک از این تیم ها می کوشند تا از دیدگاه ایلان ماسک، حمل و نقل فوق العاده سریع، فوق العاده پایدار و لوله ای شکل خود را  تحت…