جدیدترین مطالب تکنولوژی های ایمنی

سیستم هشداردهنده انحراف از مسیر و فناوری‌های مشابه آن وظیفه افزایش امنیت رانندگی را برعهده دارند؛ در این مطلب جزییاتی در رابطه با این سیستم‌ها ارائه شده است؛ با تکراتو همراه شوید:

تکنولوژی های ایمنی تنها برای محافظت از سرنشینان خودرو نیستند؛ بلکه اجتناب از برخورد با عابرین پیاده و حیوانات، همچنین حفظ توجه راننده روی جاده نیز به همان اندازه با اهمیت هستند. در ادامه با تکنولوژی های ایمنی در ماشین های نوآورانه ی دنیا آشنا خواهیم شد که خطر رانندگی را برای سرنشینان و عابرین…