جدیدترین مطالب تیانگونگ 1

ایستگاه فضایی تیانگونگ ۱ امروز سیزدهم فروردین در قسمت جنوبی اقیانوس آرام سقوط کرد. سقوط تیانگونگ دو سال پس از پایان ماموریت آن اتفاق افتاد. به گفته مقامات سازمان فضایی چین، بخش عمده‌ای از سازه این مدارگرد که در سال ۲۰۱۶ از کنترل خارج شد، هنگام ورود به اتمسفر سوخته است.

ایستگاه فضایی چین در حال سقوط است، اما احتمال سقوط تیانگونگ 1 در ایران چقدر است؟ آیا سقوط این مدارگرد چینی می‌تواند برای مردم خطر آفرین باشد؟ با تکراتو همراه باشید تا جواب این سوالات را بیابیم.