تیندر اپلیکیشنی است که در آن می‌توانید با افراد جدید ملاقات کنید و از سراسر جهان دوست پیدا کنید. ما در این مقاله، به آموزش کار با تیندر می‌پردازیم.