جدیدترین مطالب ثبت سفارش واردات خودرو

تعرفه واردات خودرو به کشور افزایش می‌یابد. همزمان با اجرای طرح جلوگیری از ورود بی رویه خودرو به کشور، ایجاد تغییرات در تعرفه واردات خودروها نیز در دستور کار قرار گرفت.

صفحه 1 از 3