جت‌های جنگنده یکی از ابزارهای نظامی هوایی ضروری برای دفاع از یک کشور حین حمله‌های هوایی است و ما در این گفتار، بهترین جت جنگنده 2021 را معرفی‌ می‌کنیم‌.