جدیدترین مطالب جراحی چشم

کوری مادرزادی نیز قابل درمان است. اولین پیوند شبکیه مصنوعی چشم در شیراز با موفقیت انجام شد. انجام موفقیت آمیز پیوند شبکیه مصنوعی خبر بسیار خوبی برای بیماران مبتلا به کوری مطلق است.

بازگرداندن بینایی و یا ترمیم بخش آسیب دیده چشم بیمار از طریق ایمپلنت چشم بیونیک ( یک کاشت زیستی چشم) دیگر جزء داستان های علمی تخیلی نیست. با توجه به خبر بی بی سی، ری فلین، یک مرد 80 ساله از انگلستان، آخرین بیماریست که از طریق جراحی ایمپلنت چشم بیونیک تا حدی بینایی اش…