جدیدترین مطالب جرم کهکشان راه شیری

محاسبه و تخمین دقیق جرم میلیاردها ستاره و اجرام کیهانی واقع در کهکشان راه شیری تقریبا ناممکن است. با این وجود، گروهی از ستاره شناسان ادعا می کنند، آنها موفق به تخمین دقیق ترین، جرم کهکشان راه شیری تاکنون شده اند. در مطالعه ای که به تازگی در نشریه ” The Astrophysics Journal” به چاپ…

جرم کهکشان راه شیری وصف ناپذیر است، اما دکتر گوندولین ایدی دست از تلاش بر نمی دارد. تمام فضای خالی کهکشان راه شیری را حذف کنید، سوال اینجاست که چقدر از اجرام دیگر مثل ستاره ها، سیارات، سیارک، گرده ستاره و یا حتی ماده ی تاریک باقی می ماند؟ دکتر گوندولین ایدی، نامزد رشته ی…